Pomysł powstania Fundacji Mamy Dzieci powstał wiele lat temu, kiedy spotkałyśmy się z Agnieszką Chrzanowską w Domu dziecka nr 9 na Korotyńskiego. Agnieszka była wtedy wychowawcą jednej z grup i wprowadziła mnie w ten nienajweselszy świat dzieci, które miały swoje indywidualne historie, potrzeby i marzenia. Przez lata starałam się pomóc, organizując zbiórki finansów w teatrze, wśród ludzi filmu, serialu itp., mając wrażenie, że wszystko to jest kroplą w morzu potrzeb. Poznałam indywidualne historie wychowanków, przyglądając się, jak wygląda ich droga po wyjściu z Domu Dziecka i ile wsparcia każdy z nich potrzebuje. W sierpniu postanowiłyśmy zorganizować im konkretną pomoc poprzez działanie Fundacji. Chcemy traktować każdą osobę indywidualnie i przedstawiać Państwu w poszczególnych działach na stronie Fundacji efekty naszej pracy. Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z historiami każdego wychowanka i byłego wychowanka, o których informacje będziemy sukcesywnie zamieszczać, do uczestniczenia w organizowanych przez Fundację imprezach oraz do kontaktu z nami. Poniżej zamieszczamy informację o Domu Dziecka nr 9 i zapraszamy do udziału w naszej pierwszej imprezie, która odbędzie się w Teatrze Kamienica już 4 grudnia, a nazwana jest „Mamy Dzieci bez mamy czyli grudniowy Dzień Dziecka w Kamienicy”.

Aneta Todorczuk – Perchuć

 

 

Dom Dziecka nr 9 w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 13 rozpoczął działalność w roku 1969. Placówka przez 42 lata była Domem dla 1141 wychowanków obojga płci. Niektórzy z nich mieszkali z nami krótko, inni dorastali i usamodzielniali się pod naszą opieką.

Początkowo Dom dawał schronienie ponad setce dzieci. W chwili obecnej wychowuje się w nim w trzech grupach wychowawczych 38 podopiecznych w wieku od 5 do 19 lat, a także 10 uchodźców – małoletnich cudzoziemców przebywających na terytorium Polski bez opieki osoby dorosłej. Nasi wychowankowie to dzieci z rodzin przeżywających poważne trudności życiowe, odrzucone, o bolesnych historiach życia. Każda grupa tworzy małą społeczność, która rządzi się swoimi prawami, ustala własne zwyczaje, niepowtarzalną atmosferę. Wszystkie grupy są różnowiekowe, rodzinkowe. Jedna z nich jest koedukacyjna, jedna dziewczęca, jedna chłopięca. Pragniemy stworzyć naszym dzieciakom namiastkę domu – odbudować szczęśliwe dzieciństwo, dać szansę na dorastanie w godziwych warunkach. Usiłujemy na miarę naszych możliwości zrekompensować krzywdy, jakich doznali w życiu, wnieść w ich życie odrobinę radości, a przede wszystkim wychować na szczęśliwych, zadowolonych ze swego życia ludzi. Tworzymy ciepłą, przyjazną atmosferę, indywidualnie traktując naszych podopiecznych. Staramy się najskuteczniej jak to możliwe zaspokoić ich potrzeby emocjonalne, społeczne, edukacyjne, wyrównywać ich życiowe szanse. Wychowankowie Domu uczęszczają do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół zawodowych, techników , liceów. Zachęcamy ich do systematycznej, rzetelnej nauki, poszerzania horyzontów intelektualnych, inwestowania w swój rozwój. Podopieczni Domu biorą udział w wielu zajęciach rozwijających ich umiejętności, wyposażających w nowe kompetencje. Uczęszczają na zajęcia komputerowe, kursy języka angielskiego i niemieckiego, prawa jazdy, trenują piłkę nożną. We wszystkich działaniach podejmowanych na rzecz podopiecznych wspierają nas liczni wolontariusze. Naszym zamysłem jest jak najlepsze przygotowanie wychowanków do samodzielności, do niezależnego życia, prawidłowego podejmowania rozmaitych ról społecznych, do osiągania satysfakcji z własnego życia. Staramy się dążyć do eliminowania z ich zachowań postaw roszczeniowych, motywujemy do wysiłku i pracy na rzecz całej społeczności Domu. Podopieczni biorą udział w rozmaitych akcjach służących zbieraniu funduszy na ich potrzeby (np. na organizację wypoczynku letniego i zimowego). Rysują na zamówienie pocztówki świąteczne, organizują rozmaite kiermasze, podczas których sprzedają swoje prace (wyroby z masy solnej, rysunki), pomagają w malowaniu pomieszczeń Domu. Są zaangażowani w jego życie i działalność, wychodząc – ze słusznego skądinąd założenia – że to przecież ich Dom.© Fundacja Mamy Dzieci, KRS 0000397939, NIP 701-031-48-67, Nr konta: 34 1140 2017 0000 4302 1285 8503